Sağlık Sektöründe RPA

June 03, 2021
Sağlık Sektöründe RPA

RPA, her alanda sürekli tekrar eden görevleri otomatik hale getirme konusunda başarılı bir rol oynamaktadır. Özellikle sağlık sektöründe RPA sistemlerinin kullanımı, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaktadır. Doktorlar, hastaya odaklanmak gerekirken birçok göreve maruz kalabilirler. RPA sistemleri sayesinde, birçok görev doktorların üzerinden alınarak onlara daha rahat bir çalışma süreci sunar. Peki, sağlık alanında RPA sistemleri hangi görevleri otomasyonda kullanılır hale getirebilir?

Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Hastaneler ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar; kişisel bilgileri, teşhis ve tedavi döngüleri gibi büyük hacimli hasta verilerini toplarlar. Tüm veriler genel bir veritabanında depolandığı için bu tür verilerin analiz için ayıklanması ve optimize edilmesi gerekir. Bu, sıkıcı ve anlaşılması zor bir görevdir. Ayrıca, yeni hastalar ve rahatsızlıklar ile veri hacmi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu nedenle sağlık hizmeti sağlayıcıları, verileri sürekli olarak çıkarmak ve optimize etmek zorunda kalabilir.

RPA yazılımı artan miktarda veriyi kolaylıkla kaydedebilir, izleyebilir ve analiz edebilir. Bu tür analizler, teşhis yöntemleri ve farklı tedavi türleri hakkında derin bilgiler sunacaktır. Doktorlar, bu tür bilgilerden yararlanarak doğru tanı koyabilir ve iyi tasarlanmış tedaviler geliştirebilir. Bu yaklaşımla doktorlar, büyük hacimli verileri kolayca izleyip analiz edebilir.

Hasta Randevularının Basitleştirilmesi

Sağlık kurumları randevu kayıt sürecinde; kişisel bilgiler, teşhis ve sigorta bilgilerini toplamak zorundadır. Randevuları hasta verilerine göre planlamak yorucu bir süreçtir. Ayrıca hasta randevularının, doktorların programlarına uygun olması gerekir. Herhangi bir doktorun hastayla ilgilenemeyeceği durumlarda, hastane personeli hastaları önceden bilgilendirmelidir. Bu nedenle, hasta randevularının planlanması karmaşık bir görev olabilir.

RPA’nın sağlık hizmetlerinde uygulanması, hasta randevularının planlanması sürecindeki tüm sorunları çözebilir. RPA robotları, hasta verilerinin toplanmasını ve işlenmesini otomatik hale getirebilir. Ayrıca; tanı, konum, doktor durumu ve diğer kriterlere göre hasta randevularını en uygun şekilde planlayabilir. Bunların yanı sıra RPA robotları, doktorların randevu için müsait olmadığı zamanlarda hastaları bilgilendirebilir.

Sağlık Sigortası Taleplerinin Doğru Yönetilmesi

Sağlık sigortası taleplerini yönetmek; veri girişi, işleme, değerlendirme ve itirazlarla ilgilenme gibi süreçleri içerir. Tüm prosedürün manuel veya genel bir yazılım kullanılarak yapılması, verimsiz ve hatalı olabilir. Güncel olmayan sigorta-tazminat talep prosedürleri, nakit akışını önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, düzenlemelere uyulmazsa sağlık sigortaları talepleri reddedilebilir. Bu nedenle, sigorta talepleri için mevzuata uygunluğun sağlanması gerekir.

Sağlık hizmetlerinde RPA’dan yararlanmak, sigorta taleplerini yönetme sürecini kolaylaştırabilir. RPA robotları, sigorta talepleri için veri işlemeyi hızlandırabilir ve hataları önleyebilir. Bu robotlar, uyumlulukla ilgili istisnaları belirleyebilir ve düzenlemelerden kaynaklanan uyumsuzluğu önleyebilir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde RPA’nın tercih edilmesi, sigorta prosedürlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayarak verimliliği arttırabilir.

Taburculuk Talimatlarının Uygulanması

Belirli semptomlar sonrasında hastaların, taburculuk sonrası yönergeleri takip etmeleri gerekir. Oysa sağlık kurumlarının, hastaların talimatlara karşı tutumlarının takibini yapmaları oldukça zordur.

RPA robotları, taburcu olma yönergelerinin doğruluğunu garanti edebilir ve hastalara reçeteler hakkında hatırlatıcılar gönderebilir. Hastaneler sağlık hizmetlerinde RPA’dan yararlanarak hastalarını, yaklaşan doktor randevuları ve tıbbi testler hakkında da bilgilendirebilir. Ayrıca RPA robotları, herhangi bir hastanın yardıma ihtiyaç duyması durumunda hastaneleri uyarabilir.

Fatura İşlemleri

Billing Transactions RPA Healthcare

Sağlık kurumları, her hastanın teşhis ve tedavisi sırasında biriken faturaları izlemek, hesaplamak ve değerlendirmek zorundadır. Bu tür verilerin manuel olarak işlenmesi oldukça uzun sürebilir. Ayrıca her hastanın faturasının doğru hesaplanması için; çeşitli testlerin, reçetelerin, doktor ücretlerinin, servis odası maliyetinin ve diğer tesislerin kayıtlarının tutulması önemlidir. Bu nedenle, hastane personeli için tüm süreç çok karmaşık hale gelebilir.

RPA robotları; testler, ilaçlar, servis odası, yemek ve doktor ücretleri için var olan maliyetleri dikkate alarak fatura tutarını doğru bir şekilde hesaplayabilir. RPA yazılımı, hastalara fatura tutarlarını bildirebilir ve onlardan ödeme alabilir. Sağlık kurumları sağlık hizmetlerinde RPA’yı kullanarak, faturalarda ödeme gecikmelerini ve yanlışlıkları azaltabilir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde RPA’dan yararlanmak fatura süreçlerini hızlandırabilir.

Denetim Prosedürlerinin Kaydedilmesi

Sağlık hizmetleri denetimleri sırasında oluşturulan raporlar, mevzuata uygunluk için gereklidir. Farklı denetim görevlerinden birden çok raporu toplamak ve değerlendirmek sıkıcı olabilir. Ayrıca bu raporlardaki hatalar, düzenlemelere uyulmamasına neden olabilir.

Sağlık hizmetlerinde RPA kullanılarak denetim prosedürleri kolayca optimize edilebilir. RPA botları, verileri kaydedebilir ve denetimler sırasında raporlar oluşturabilir. Raporlar, değerlendirme ve onay için otomatik olarak ilgili taraflarla paylaşılabilir. RPA yazılımıyla, hastane personeli bu raporların ilerlemesini izleyebilir ve hangi personelin raporları onaylamayı beklediğini kontrol edebilir. Bu yaklaşımla RPA yazılımı, sağlık kurumlarının farklı denetim prosedürleri için hesap verebilirlik sağlamasına yardımcı olabilir. Uygunsuzluk durumunda raporları onaylayan kişi, bir RPA yazılımı kullanılarak hızlı bir şekilde sorunu tespit edebilir.

İş Akışlarını Yönetmek

Bir sağlık kurumununun yönetimi, önemli iş akışlarını içerir. Bu kritik iş akışları, hastaneler ve hastalar için gerekli olan rutin görevleri içerir. İş akışları manuel olarak yönetilir ve bu birçok hataya neden olabilir.

Sağlık hizmetlerinde RPA kullanımı, farklı iş akışlarını merkezileştirebilir ve kolaylaştırabilir. RPA sistemleri, sağlık kuruluşları için maliyet tasarrufu sağlar. Önemli iş akışlarının otomatikleştirilmesi verimliliği arttıracaktır. Bu yaklaşımla sağlık uzmanları, zamanlarının çoğunu hasta bakımı ve diğer kritik faaliyetler için harcayabilir.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi sağlık alanındaki takip edilmesi gereken birden çok görev bulunmaktadır. Bu görevler, sürekli aynı prosedürleri takip etmek zorundadır. Bu adımlarda yapılacak bir hata; hastaneyi, doktoru ve hastayı olumsuz etkileyecektir. Siz de bir sağlık kuruluşu olarak görevlerinizi bir otomasyona dönüştürmek istiyorsanız, Robomotion’la buradan iletişime geçebilirsiniz.

© 2020-2022 Robomotion. All Rights Reserved.Terms of UsePrivacy PolicyCookie Policy