RPA Terimleri Sözlüğü

June 06, 2021
RPA Terimleri Sözlüğü

RPA teknolojisi ilerledikçe bilinmesi gereken terminolojik kelime sayısı da gün geçtikçe artıyor. RPA sürecini başarıyla tamamlamak ve RPA teknolojisini daha iyi tanıyabilmeniz için en sık kelimelerden oluşan bir terminoloji sözlüğü hazırladık. İşte, bilinmesi gereken RPA terimleri…

Attended RPA: RPA otomasyonunun karar verme veya tetiklenme sürecinde bir kullanıcısının etkisi olduğu sistemlerdir. Kullanıcının bulunduğu departmanda çalışırlar. Erişim genellikle belirli bir departmanda çalışanlarla sınırlıdır.

Unattended RPA: RPA otomasyonunun görevleri gerçekleştirme aşamasında herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan çalışabilen robotlardır. Bu robotlar, günün her saati sürekli çalışırlar. Bu robotlara farklı arayüzler ve platformlar aracılığıyla uzaktan erişilebilir ve yöneticiler; planlama, raporlama, denetleme, izleme ve değiştirme işlevlerini gerçek zamanlı olarak merkezi bir yerden görüntüleyebilir, analiz edebilir ve devreye alabilir.

Artificial Intelligence (AI): Bilgisayarların çeşitli algoritmalar yardımıyla insan bilişsel yapısına yakın düşünme ve karar verme yeteneğinin oluşturulmasına verilen isimdir. RPA görevlerinin otomasyon haline getirilmesinde yapay zeka algoritmaları büyük önem taşır.

RPA Definitions AI

Deep Learning: Bir tür makine öğrenmesi algoritmasıdır. Büyük miktarda verilerde oldukça başarılı sonuçlar verir. Derin öğrenme, otomasyon robotlarının ekrandaki görüntüleri tanımlama, dili tanıma ve sonuçları tahmin etme gibi insan görevlerini taklit etmesini sağlar.

Machine Learning: Yazılım robotlarının çeşitli algoritmalar yardımıyla her yeni durum için ayrı ayrı ve kesin olarak programlanması gerekmek yerine model tanıma yoluyla yeni süreçleri öğrenmesine olanak tanıyan süreçtir

Computer Vision: Otomasyon yazılımının yapay zeka, makine öğrenimi ve örüntü tanıma için kullanılabilen görüntülerden veya çok boyutlu kaynaklardan gelen bilgileri tanımasına ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan teknolojidir.

Natural Language Processing (NLP): Yapay zekanın bir alt kolu olan NLP, bilgisayarların insan dillerini anlamasına, yorumlanmasını ve taklit etmesini sağlar.

Automation Design: Bir işletme için en iyi RPA sürecinin oluşturulmasında kullanılan bir planlama sistemidir. Bu planın bir parçası olarak şirketler, otomasyon için en iyi aday olan süreçlerin bir listesini belirler. Tasarım kısa veya uzun vadeli bir plan olabilir.

RPA Roadmap: Otomasyon tasarım aşamasından sonra gelen ve şirketlere RPA hedeflerine ulaşmaları için yönergeler sağlayan bir plandır. Bu, otomasyon için seçilen süreçlerin maliyet/fayda analizini içerir.

Business Intelligence (BI): Bir şirketin iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren; teoriler, metodolojiler, süreçler, mimariler ve teknolojilerin bir arada bulunduğu bir yapıdır. İş zekası, bir şirket için karar verme sürecini kısaltır ve riskleri azaltır.

Business Process Management: İş faaliyetlerini, kurumsal hedefleri ve çalışan operasyonlarını optimize etmek için modelleme, otomasyon ve veri içgörülerini kullanma uygulama olarak tanımlanır.

Enterprise Resource Planning (ERP): Şirketlerin muhasebe, proje yönetimi ve satın alma gibi işlemleri, şirketlerin tek bir paylaşılan bilgi veritabanı aracılığıyla içgörü elde etmelerini sağlayan yazılım paketleri aracılığıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir sistemlerdir.

Cognitive Automation: Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış veriler üzerinde benzer şekilde çalışabilen normal RPA’dan bir adım ileri teknolojide olan otomasyonlardır.

Hyper Automation: RPA, AI, ML ve süreç madenciliği gibi gelişmiş teknolojilerinin kullanılarak geleneksel otomasyon yeteneklerinden daha güçlü süreçleri otomatikleştiren sistemlerin geliştirilmesine verilen isimdir. 

RPA Hakkında Soruların mı Var?

Robomotion iş görevlerinin otomasyona başarılı bir şekilde tasarlanmasında ve bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak güçlü RPA araçlarına ve uzman ekibe sahiptir. Uzman ekibimizle birlikte RPA hakkında aklına takılan tüm soruları yanıtlıyor ve işletmen için en iyi sürecin seçilmesine ve başarıyla tasarlanmasında birlikte çalışıyoruz. RPA hakkında hala aklına takılan sorular varsa buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsin.

© 2020-2022 Robomotion. All Rights Reserved.Terms of UsePrivacy PolicyCookie Policy